adwokaci-kraków

O czym należy pamiętać przy prawie spadkowym?

Następstwem spadku są prawa i obowiązki majątkowe, które w związku ze śmiercią spadkodawcy przechodzą na najbliższe spokrewnione z nim osoby. Przeważnie otrzymanie spadku odbywa się automatycznie, jednak w pewnych sytuacjach sprawa może być nieco bardziej złożona pod względem prawnym.

Jak definiowany jest spadek według prawa?

Niejasności odnośnie spadku wprawiają niejedną osobę w zakłopotanie. To, jak często poruszana jest ta kwestia przez Polaków, można zaobserwować w Google – a dokładniej spoglądając na częstotliwość wyszukiwań takich fraz, jak choćby „adwokaci Kraków – prawo spadkowe” czy „spadek Poznań”.

Według prawa spadek jest ogółem praw i obowiązków należących do spadkodawcy w momencie jego śmierci oraz przechodzących na jego najbliższych krewnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Za prawne elementy spadku uznawane są także stany faktyczne, które oddziałują na sytuację prawną spadkodawcy, jak np. posiadane rzeczy, ekspektatywy nabycia praw, czy nawet zwierzęta. Przedmiotem spadku są najczęściej nieruchomości oraz ruchomości, aktywa, lokaty, obligacje, jak również wszystkie prywatne rzeczy spadkodawcy. Spadek obejmuje również prawa i obowiązki zmarłego, które jednocześnie spełniają cztery główne kryteria:

  • Mają charakter majątkowy;
  • Mają charakter cywilno-prawny;
  • Nie przechodzą na inne osoby, bez względu na to, czy one także są spadkobiercami;
  • Nie są ściśle związane z osobą zmarłego.

W przypadku, w którym spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku po zmarłym, wtedy sprawy spadkowe z prawnego punktu widzenia są możliwe do rozwiązania w bardzo krótkim czasie. Problemy występują wtedy, kiedy nie ma porozumienia pomiędzy bliskimi zmarłego w kwestii podziału majątku po nim. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczne, jak i konkretna instytucja czy firma, jednak jedynie w przypadku, gdy takowa zostanie uwzględniona w testamencie zmarłego.

Jak wygada dziedziczenie z mocy prawa?

W przypadku, gdy zmarły nie spisał ostatniej woli przed śmiercią, wtedy dziedziczenie spadku odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. Zgodnie z ustawą, prawo do dziedziczenia w pierwszej kolejności przypada na małżonka oraz dzieci zmarłego, kolejno na wnuki oraz prawnuki. Na spadek po zmarłym mogą także liczyć jego rodzice, dziadkowie, rodzeństwo wraz z dziećmi oraz pasierbowie. Gdy nastąpi sytuacja, w której żadna z ustawowo wymienionych osób nie może, bądź nie chce przyjąć spadku, wtedy ewentualny majątek może przejść w posiadanie gminy, w której przed śmiercią mieszkał spadkodawca, lub też jego zobowiązania i aktywa mogą przejść w posiadanie Skarbu Państwa.

Post Author: DzieciakStyl