Władza rodzicielska po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Problemy z orzekaniem rodzicielstwa po rozwodzie to bardzo częsty problem wielu skłóconych małżonków. Jest to kwestia sporna bardzo trudna dla obydwu stron, a sąd musi rozważyć dokładnie wiele okoliczności faktycznych danej sprawy.

Chcesz ubiegać się o opiekę nad dzieckiem? To musisz koniecznie wiedzieć!

Sprawy sądowe związane z orzekaniem rodzicielstwa to jedne z najczęstszych, które podlegają pod prawo rodzinne Łódź, Kraków czy inne większe miasta mają sporo punktów bezpłatnych porad prawnych, w których właśnie takie sprawy są często zgłaszane. Wiele osób nie ma potrzebnych środków na uzyskanie wsparcia radcy prawnego czy załatwienie sobie adwokata. W takich przypadkach niezwykle pomocne okazują się świadczone nieodpłatnie usługi z zakresu poradnictwa prawnego.

Małżeńskie kłótnie powodują bardzo często niewinne cierpienie ich dzieci. Rodzice zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego chcą jak najszybciej załatwić formalnie wszystkie formalności prawne związane z rodzicielstwem. Sad uwzględnia w każdej takiej sprawie przede wszystkim dobro dziecka i interes społeczny. Bierze pod uwagę stan emocjonalnej więzi między dzieckiem rodzicami i dotychczasowe wychowanie przez jednego z rodziców. Rozważa też kwestię materialną.

Pisemne porozumienie rodziców – co to jest i kiedy się sporządza?

W toku prowadzenia postępowania nt. orzeczenia rodzicielstwa rodzice często podpisują porozumienie dotyczące kwestii opieki nad dzieckiem. Takie pismo powinno uwzględniać wszystkie najważniejsze aspekty wychowania dziecka w rodzinie. Chodzi tu więc o wychowanie, kierowanie oraz troskę o dobro dziecka i jego środowisko materialne.

Po 2015 roku sąd najczęściej powierza prawo wychowania dzieci przez obojga rodziców, nawet gdy nie złożą wzajemnego porozumienia. Co więcej, również dziecko może być wysłuchane w związku z jego preferencjami co do podjęcia władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Brany jest pod uwagę stan zdrowia dziecka, także kwestie psychiczne oraz stopień dojrzałości. Oczywiście przepis ten dotyczy jedynie starszych dzieci.

Ich rozwój i zdrowie psychiczne są mocno powiązane z sytuacją domową. Dziecko powinno jak najmniej dotkliwie przeżyć sytuację rozstania swoich rodziców. Rozwody pojawiają się niestety coraz częściej, dlatego podjęcie jak najlepszej decyzji w sprawie dalszego wychowania dzieci to kluczowa sprawa.

Post Author: ds_admin